گذرگاه

این قسمت : یک قدم به جلو!

رمز های بازی پدر خوانده
نوشته شده توسط : سروش ن - در ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٥
 

به نام خدا

رمزهای بازی پدرخوانده برای کامپیوتر

Godfather

در صفحه Pause (من نمی دانم صفحه ای به این نام وجود دارد و یا همان صفحه توقف بازی است که خودمان هنگام بازی می زنیم !) رمزها را وارد کرده و [ENTER]  می زنیم.

 

اسم رمز                                                 کاربرد

Full Ammo—corleone                                خون کامل

$5000—cuneo                                           5000 $

Ammo—stracci                                        مهمات کامل

 

 

 

 

To English Language

 

Cheats for Godfather for PC

Full Health 

At the pause menu, type Full Ammo--corleone then press enter.

$5000 Money 

At the pause menu, type $5000--cuneo then press enter.

Full Ammo 

At the pause menu, type Full Ammo--stracci.

 

 

 

Very thank!